İçeriğe geç

Terim:

tachi waza[2]

Kanji:

太刀技

Hiragana:

JJ たちわざ

Açıklama:

太刀 (tachi[1]) "kılıç" + 技 (waza) "teknik". Kılıç teknikleri.

Explanation:

太刀 (tachi[1]) "sword" + 技 (waza) "technique". Sword techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ken dori, tachi dori[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-