İçeriğe geç

Terim:

tachi tai tachi

Kanji:

剣対剣

Hiragana:

ÇÇ たちたいたち

Açıklama:

剣 (tachi[1]) "kılıç" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 剣 (tachi[1]) "kılıç". Kılıçlı karşılıklı çalışma. Kılıçlı bir saldırıya karşı kılıçlı savunma.

Explanation:

剣 (tachi[1]) "sword" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 剣 (tachi[1]) "sword". Sword and sword's mutual practice. Defending against a sword with a sword.

Not:

Daha ziyade ken tai ken kullanılır.

Note:

Ken tai ken is a more common term.

İlgili Terim | Related Terms:

ken tai ken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-