İçeriğe geç

Terim:

suso harai

Kanji:

裾払い

Hiragana:

JJ すそはらい

Açıklama:

裾 (suso) "bacağın alt tarafı" + 払い (harai) "süpürme". Bacak süpürerek düşürme tekniği.

Explanation:

裾 (suso) "bottom of leg" + 払い (harai) "sweep". Leg sweep technique.

Not:

"Süpürmek" anlamındaki 払う (harau) fiilinden. Susobarai diye de yazılır.

Note:

From the verb 払う (harau), which means "to sweep". Also spelled susobarai.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-