İçeriğe geç

Terim:

sumi otoshi

Kanji:

隅落とし

Hiragana:

JJ すみおとし

Açıklama:

隅 (sumi) "köşe" + 落とし (otoshi) "düşürme". Köşe düşürüşü. Rakibi, kendi arka sağ veya sol köşesine doğru dengesini bozarak düşürme tekniği.

Explanation:

隅 (sumi) "corner" + 落とし (otoshi) "dropping". Corner drop. Dropping the opponent by unbalancing him/her towards his/her own right or left back corner.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-