İçeriğe geç

Terim:

suihei giri

Kanji:

水平斬り

Hiragana:

ÇÇJ すいへいぎり

Açıklama:

水平 (suihei) "yatay" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Yatay kesiş.

Explanation:

水平 (suihei) "horizontal" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Horizontal cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-