İçeriğe geç

Terim:

suburitō

Kanji:

素振り刀

Hiragana:

ÇJÇ すぶりとう

Açıklama:

素振り (suburi) "suburi" + 刀 ([1]) "kılıç". Suburi için kullanılan, bokkenden daha ağır olan ahşap kılıç türü.

Explanation:

素振り (suburi) "suburi" + 刀 ([1]) "sword". A type of wooden sword which is heavier than bokken and used for practicing suburi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-