İçeriğe geç

Terim:

sokumen

Kanji:

側面

Hiragana:

ÇÇ そくめん

Açıklama:

側 (soku[3]) "yan" + 面 (men) "yüz, bir şeyin yüzü, yüzey". Yan yüzey, yan taraf.

Explanation:

側 (soku[3]) "side" + 面 (men) "face, surface". Side surface. From the side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sokumen irimi nage