İçeriğe geç

Terim:

sokuhō ukemi

Kanji:

側方受け身

Hiragana:

ÇÇJÇ そくほううけみ

Açıklama:

側 (soku[3]) "yan" + 方 ([2]) "yön, taraf" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Geriye doğru yan üstü düşmeli ukemi.

Explanation:

側 (soku[3]) "side" + 方 ([2]) "direction, side" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Ukemi of falling backwards on the side of the body.

Not:

Yoko ukemi de denir.

Note:

Also called yoko ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

yoko ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-