İçeriğe geç

Terim:

soku[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç そく

Açıklama:

Ayak, bacak, adım, adımlama.

Explanation:

Foot, leg, step, stepping.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşlaru ashi ve taru'dur.

Note:

The Japanese readings of this kanji are ashi and taru.

İlgili Terim | Related Terms:

ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chūsoku, ichigan nisoku santan shiriki, irimi issoku, issoku ittō no maai, sokutei, unsoku hō