İçeriğe geç

Terim:

shutō

Kanji:

手刀

Hiragana:

ÇÇ しゅとう

Açıklama:

手 (shu[1]) "el" + 刀 ([1]) "kılıç". Eli kılıç gibi kullanıp alt kısmıyla vurma.

Explanation:

手 (shu[1]) "hand" + 刀 ([1]) "sword". Using the hand like a sword to hit.

Not:

手刀 kanjilerinin Çince okunuşu shutō, Japonca okunuşu tegatana'dır.

Note:

The Chinese reading of 手刀 is shutō and the Japanese reading is tegatana.

İlgili Terim | Related Terms:

tegatana

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-