İçeriğe geç

Terim:

shūren

Kanji:

修練

Hiragana:

ÇÇ しゅうれん

Açıklama:

修 (shū) "öğrenme, ustalaşma" + 練 (ren) "talim etme, geliştirme, rafine etme". Çetin ve sıkı antrenman.

Explanation:

修 (shū) "learning, mastering" + 練 (ren) "training, developing, polishing". Arduous and hard training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-