İçeriğe geç

Terim:

shūgyō[2]

Kanji:

修業

Hiragana:

ÇÇ しゅうぎょう

Açıklama:

Kişinin farklı yerlere gidip kendi ustalığını denemesi ve geliştirmesi.

Explanation:

Wandering to different places to test or develop one's art.

Not:

Shugyō[1] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with shugyō[1].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-