İçeriğe geç

Terim:

shugyō[1]

Kanji:

修行

Hiragana:

ÇÇ しゅぎょう

Açıklama:

Antrenman, yoğun bir şekilde çalışma.

Explanation:

Training. intensive, ascetic practice.

Not:

Shūgyō[2] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with shūgyō[2].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki shūgyōsha, shogaku shūgyō