İçeriğe geç

Terim:

shu-ha-ri

Kanji:

守破離

Hiragana:

ÇÇÇ しゅはり

Açıklama:

守 (shu) "muhafaza etme, koruma" + 破 (ha) "kırma, bozma" + 離 (ri) "ayrılma, bağlantıyı koparma". Shu-ha-ri budōda öğrenmenin 3 evresini ifade eder. İlk evre öğrenileni olduğu gibi alma, taklit etme ve muhafaza etme aşamasıdır, öğrenci ustasını kopyalar. Ha aşaması öğrencinin öğrediklerinde uyarlamalar yaptığı, taklit etmenin ötesine geçip kendinden bir şeyler kattığı, ihtiyaca göre şekillendirme yapabildiği aşamadır. Son aşama olan ri aşaması ise öğrencinin öğrendiklerini özümseyip, içselleştirip geride bıraktığı aşamadır. Bu aşamada hesaplamalar ve kurallar bazında bir düşünme artık geride bırakılmıştır, öğrenci ustalaşmıştır ve yalın bir doğallık vardır.

Explanation:

守 (shu) "protecting, defending" + 破 (ha) "breaking, destroying" + 離 (ri) "separating, detaching". Shu-ha-ri refers to the 3 stages of learning in budō. The shu stage is the stage of taking, imitating and keeping what the master gives. The student just copies the master. The ha stage is the stage where the student adapts what has been learned, goes beyond imitation and adds something personal, and can shape it according to necessities. The last stage, the ri stage, is the stage where the student assimilates, internalizes and leaves behind what they have learned. At this stage, thinking on the basis of calculations and rules is left behind, the student has become a master and has simple naturalness.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-