İçeriğe geç

Terim:

shōtō

Kanji:

小刀

Hiragana:

ÇÇ しょうとう

Açıklama:

小 (shō[1]) "küçük" + 刀 ([1]) "kılıç". Uzunluğu 1-2 shaku arası olan kısa kılıç (örn. wakizashi, kodachi).

Explanation:

小 (shō[1]) "small" + 刀 ([1]) "sword". Short sword with 1 to 2 shaku lenght (e.g. wakizashi, kodachi).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

daishō