İçeriğe geç

Terim:

shōtei

Kanji:

掌底

Hiragana:

ÇÇ しょうてい

Açıklama:

掌 (shō) "avuç" + 底 (tei) "dip, taban". Elin ökçesi, avucun tabanı.

Explanation:

掌 (shō) "palm" + 底 (tei) "bottom, base". The heel of the palm.

Not:

Teishō (底掌) ve shōtei (掌底) terimlerindeki kanjiler, sıraları farklı olmakla birlikte aynıdır.

Note:

The kanji in the terms teishō (底掌) and shōtei (掌底) are the same but in a different order.

İlgili Terim | Related Terms:

teishō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-