İçeriğe geç

Terim:

shōmen ate

Kanji:

正面当

Hiragana:

ÇÇ しょうめんあて

Açıklama:

正面 (shōmen) "shōmen" + 当 (ate) "vuruş". Rakibin yüzüne karşıdan ve doğrudan yapılan vuruş. Aikidōda genelde avucun içiyle çeneye veya boyna yapılır.

Explanation:

正面 (shōmen) "" + 当 (ate) "hit, blow". A direct hit to the face from the front. In aikidō, usually done with the palm to the chin or neck.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-