İçeriğe geç

Terim:

shogaku shugyō

Kanji:

初学修行

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょがくしゅぎょう

Açıklama:

諸学 (shogaku) "eğitime başlama, eğitimin başı" + 修行 (shugyō[1]) "yoğun antrenman". Bir misogi pratiği olarak icra edilen birkaç günlük yoğun eğitim ve diyet süreci.

Explanation:

諸学 (shogaku) "starting to learn, the early stage of learning" + 修行 (shugyō[1]) "intensive training". A few days of intense training and dieting performed as a misogi practice.

Not:

Shogaku kelimesi farklı kanjilerle de yazılmıştır.

Note:

The word shogaku is also spelled with different kanjis.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-