İçeriğe geç

Terim:

shodō o sei

Kanji:

初動を制

Hiragana:

ÇÇÇ しょどうおせい

Açıklama:

初動 (shodō) "ilk hareket" + を (o) "bir partikel" + 制 (sei) "kontrol, hakimiyet". İlk hareketi kontrol etme. Rakibin atağını karşılarken yapılan denge bozma, yer değiştirme, şaşırtma, pozisyon alma vb. eylemlerle avantaj yaratma ve kontrolü ele geçirme.

Explanation:

初動 (shodō) "first movement" + を (o) "a particle" + 制 (sei) "control, regulation, ruling". Controling the first movement. Gaining advantage and gaining control by unbalancing, relocating, staggering, positioning while countering the opponent's attack.

Not:

İnternetteki hemen hemen tüm Latin harfli kullanımlar yanlış olarak shodōo o seisu şeklinde yazılmıştır. Bu yanlışlığın kaynağı, shodo o sei ifadesine eklenen "yapmak, etmek" anlamındaki suru (する) yardımcı fiili olmalıdır. Doğru kullanımlar şunlardır; shodō o sei (初動を制 "ilk hareket kontrolü"), shodō o sei suru (初動を制する "ilk hareketi kontrol etmek"). Türkçede birkaç yerde tespit edilen terim, yanlış olarak shoda o seizu şeklinde yazılmıştır.

Note:

Almost all the usages in Latin script on the Internet are incorrectly spelled shodo o seisu. The source of this error seems to be the auxiliary verb suru (する), meaning "to do, to make" added to the phrase shodu o sei. Correct usages are: shodō o sei (初動を制 "first move control"), shodō o sei suru (初動を制する "to control the first move"). The term, which is attested very few in Turkish, is incorrectly spelled as shoda o seizu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-