İçeriğe geç

Terim:

shōchikubai

Kanji:

松竹梅

Hiragana:

ÇÇÇ しょうちくばい

Açıklama:

松 (shō) "çam" + 竹 (chiku) "bambu" + 梅 (bai) "erik ağacı". Japonya'da çam, bambu ve erik ağaçları kış boyu yeşil kalırlar ve bu sebeple "kışın dostları" (歳寒三友, saikan san'yū) olarak da anılırlar. Bu ağaçlar sırasıyla sağlamlığı, dayanıklılığı, ümitli olmayı sembolize eder.

Explanation:

松 (shō) "pine" + 竹 (chiku) "bamboo" + 梅 (bai) "plum tree". In Japan, pine, bamboo, and plum trees stay green throughout the winter, and are therefore also known as the "three friends of winter" (歳寒三友, saikan san'yū). These trees symbolize strength, endurance, and optimisim, respectively.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-