İçeriğe geç

Terim:

shōchikubai no kenpō

Kanji:

松竹梅の剣法

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しょうちくばいのけんぽう

Açıklama:

松竹梅 (shōchikubai) "shōchikubai" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣法 (ken[1]) "kılıç". Bu terimin Morihei Ueshiba'nın aikidōsunda neye tekabül ettiği muğlaktır. Yakın öğrencilerinden bazıları (Rinjirō Shirata, Hikitsuchi Michio, Morihiro Saitō vs.), kendi eğitimlerinde shōchikubai no kenpō'ya atıf yapmaya devam etmiştir.

Explanation:

松竹梅 (shōchikubai) "shōchikubai" + の (no) "compound particle" + 剣法 (ken[1]) "sword". What this term refers to in Morihei Ueshiba's aikidō is unclear. Some of his close students (Rinjirō Shirata, Hikitsuchi Michio, Morihiro Saitō etc.) continued to refer to shōchikubai no kenpō in their own education.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-