İçeriğe geç

Terim:

shōbu gohō

Kanji:

勝負

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょうぶごほう

Açıklama:

勝負 (shōbu) "müsabaka" + 法 (gohō) "beş ilke". Aikidō çalışmanın 5 ilkesi.

Explanation:

勝負 (shōbu) "competition" + 法 (gohō) "five principles". 5 principles of aikidō practice.

Not:

Bu 5 ilke; shin[3] (真, "hakikat"), zen (善, "iyilik"), bi (美, "güzellik"), ai[1] (合, "uyum") ve chi (知, "bilgelik").

Note:

These 5 principles are shin[3] (真, "truth"), zen (善, "goodness"), bi (美, "beauty"), ai[1] (合, "harmony") and chi (知, "wisdom").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-