İçeriğe geç

Terim:

shōbu aiki

Kanji:

聖武合気

Hiragana:

ÇÇJÇ しょうぶあいき

Açıklama:

聖 (shō) "kutsal" + 武 (bu) "savaş, bu" + 合気 (aiki) "aiki". Kutsal savaş aiki. Ueshiba'nın aiki prensibi için kullandığı isimlerden biri. Aikinin en üstün, en ideal savaş prensibi olduğuna atıf yapar.

Explanation:

聖 (shō) "holy, sacred" + 武 (bu) "war, bu" + 合気 (aiki) "aiki". Holy war aiki. One of the names that Ueshiba applied to the principle of aiki. He refers to aiki as the supreme, most ideal martial principle.

Not:

Mitsugi Saotome'nin (五月女 貢, 1937 - ) yorumu şöyledir (referansa bkz.); "O-sensei'nin öğretileri Aikijutsu ile başladı; bundan Aikido ve sonra Takemusu Aiki türedi. Shobu Aiki bilgeliği bu evrimin son aşamsı ve onun [Morihei Ueshiba'nın] nihai mesajıydı." (O Sensei's teachings began with Aikijutsu; from this it became Aikido and then Takemusu Aiki. Shobu Aiki wisdom, was its final evolution, and his last message.) Morihei Ueshiba ölümünden kısa bir süre önce öğrencilerinden kendi sanatına shōbu aiki isminin verilmesini istemiştir. (The Spiritual Foundations of Aikido, 1995, Destiny Books, s. 5)

Note:

Mitsugi Saotome (五月女 貢, 1937 - ) tells of Morihei Ueshiba as follows (see the reference): "O Sensei's teachings began with Aikijutsu; from this it became Aikido and then Takemusu Aiki. Shobu Aiki wisdom, was its final evolution, and his last message." Shortly before his death, Morihei Ueshiba wanted his students to change the name of the art to shōbu aiki. (The Spiritual Foundations of Aikido, 1995, Destiny Books, p. 5)

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-