İçeriğe geç

Terim:

shō[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç しょう

Açıklama:

Düz, direkt, doğru, düzgün.

Explanation:

Straight, direct, right, proper.

Not:

Aikidō terminolojisinde bu kanjinin 2 farklı Çince okunuşu bulunmaktadır; Go okunuşu shō (しょう), Kan okunuşu ise sei'dir (せい). Kan okunuşu için sei[1] maddesine bakınız. Bu kanjinin Japonca okunuş masa'dır ve masakatsu ifadesinde karşımıza çıkar.

Note:

There are 2 different Chinese readings for the kanji 正 in the aikidō terminology ; The Go reading is shō (しょう) and the Kan reading is sei (せい). For the Kan reading, see sei[1]. The Japanese reading of this kanji is masa, which can be seen in masakatsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shōmen, shōmen ni rei, shōmen uchi