İçeriğe geç

Terim:

shisei

Kanji:

姿勢

Hiragana:

ÇÇ しせい

Açıklama:

姿 (shi) "şekil, form" + 勢 (sei) "enerji, etki". Vücudun etkili bir duruşu, iyi postür.

Explanation:

姿 (shi) "shape, figure" + 勢 (sei) "energy, effect". An effective shape, an energetic posture.

Not:

"Zihinsel tutum" anlamı da vardır.

Note:

Also means "mental attitude".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shisei o tadashite