İçeriğe geç

Terim:

shinzen

Kanji:

神前

Hiragana:

ÇÇ しんぜん

Açıklama:

神 (shin[8]) "ruh, tanrı, kami" + 前 (zen[1]) "ileri, önde, önce". Kamilerin önü, dōjōnun ön tarafı, baş taraf, kamiza.

Explanation:

神 (shin[8]) "spirit, deity, god, kami" + 前 (zen[1]) "forward, ahead, before". Before the kami. The front of the dōjō, kamiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-