İçeriğe geç

Terim:

shinza

Kanji:

神座

Hiragana:

ÇÇ しんざ

Açıklama:

神 (shin[8]) "ruh, tanrı, kami" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Bazı dojolarda bulunan ve kamilerin oturduğu yer olarak düşünülen Şintō mihrabı.

Explanation:

神 (shin[8]) "spirit, deity, god, kami" + 座 (za) "sitting, seat". A Shintō shrine in some dojos where kami are thought to sit.

Not:

Kamiza olarak da okunabilir.

Note:

Can also be read as kamiza.

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-