İçeriğe geç

Terim:

shinsa

Kanji:

審査

Hiragana:

ÇÇ しんさ

Açıklama:

Sınav, imtihan.

Explanation:

Exam.

Not:

Yanlış olarak shinza yazıldığı görülmüştür.

Note:

Sometimes mistakenly spelled as shinza.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shinsain, shōdan shinsa, shōkyū shinsa