İçeriğe geç

Terim:

shinken

Kanji:

真剣

Hiragana:

ÇÇ しんけん

Açıklama:

真 (shin[3]) "gerçek, hakiki" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Gerçek metal kılıç.

Explanation:

真 (shin[3]) "real, true" + 剣 (ken[1]) "sword". Real metal sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mogitō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-