İçeriğe geç

Terim:

shinbudō

Kanji:

新武道

Hiragana:

ÇÇÇ しんぶどう

Açıklama:

新 (shin[2]) "yeni" + 武道 (budō) "budō". Yeni budō. 1861 Meiji Restorasyonu sonrasında ortaya çıkan savaş sanatlarına verilen isim.

Explanation:

新 (shin[2]) "new" + 武道 (budō) "budō". New budō. Denotes the budō branches that are created after 1861 Meiji Restoration.

Not:

Gendai budō ile eşanlamlıdır.

Note:

Synonymous with gendai budō.

İlgili Terim | Related Terms:

gendai budō, kobudō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-