İçeriğe geç

Terim:

shin ki ryoku itchi

Kanji:

心気力ー致

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しんたりょくいっち

Açıklama:

心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin" + 気 (ki[1]) "ki" + 力 (ryoku) "güç, kuvvet" + ー致 (itchi) "birlik, bir aradalık". Zihin, ruh ve kuvvetin bir arada olması. Bunların uyumlu ve etkili bir şekilde kullanılması.

Explanation:

心 (shin[1]) "heart, spirit, mind" + 気 (ki[1]) "ki" + 力 (ryoku) "power, force" + ー致 (itchi) "unity, togetherness". A combination of mind, spirit and strength. Their harmonious and effective use.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-