İçeriğe geç

Terim:

shin gi tai itchi

Kanji:

心技体一致

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しんぎたいいっち

Açıklama:

心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin" + 技 (gi[2]) "teknik" + 体 (tai[1]) "vücut" + 一致 (itchi) "birlik, bir aradalık". Zihnin, tekniğin ve bedenin bir arada olması, uyum içinde olması.

Explanation:

心 (shin[1]) "heart, spirit, mind" + 技 (gi[2]) "technique" + 体 (tai[1]) "body" + 一致 (itchi) "unity, togetherness". The togetherness, the harmony of the mind, technique and the body

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ki ken tai itchi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-