İçeriğe geç

Terim:

shimoza

Kanji:

下座

Hiragana:

JÇ しもざ

Açıklama:

下 (shimo) "alt, aşağı" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Dōjōda kamizayı karşıya alınca dōjōnun arkada kalan tarafı. Giriş tarafı.

Explanation:

下 (shimo) "low, underneath" + 座 (za) "sitting, seat". The back side of the dōjō when facing the kamiza. The entrance side.

Not:

下 kanjisinin Japonca okunuşu ka, shimo veya sage, Çince okunuşu ise ge'dir.

Note:

The Japanese reading of 下 is shimo, sage or ka and the Chinese reading is ge.

İlgili Terim | Related Terms:

jōseki, kamiza[1], shimoseki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-