İçeriğe geç

Terim:

shimoseki

Kanji:

下席

Hiragana:

JÇ しもせき

Açıklama:

下 (shimo) "alt, aşağı" + 席 (seki) "oturuş, oturma yeri". Dōjōda kamizayı karşıya alınca solda kalan taraf.

Explanation:

下 (shimo) "low, underneath" + 席 (seki) "siting, seat". The left side of the dōjō when facing the kamiza.

Not:

下 kanjisinin Japonca okunuşu ka, shimo veya sage, Çince okunuşu ise ge'dir.

Note:

The Japanese reading of 下 is shimo, sage or ka and the Chinese reading is ge.

İlgili Terim | Related Terms:

jōseki, kamiza[1], shimoza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-