İçeriğe geç

Terim:

shihō nage

Kanji:

四方投げ

Hiragana:

ÇÇJ しほうなげ

Açıklama:

四 (shi[1]) "dört (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Dört yöne fırlatışı. Rakibi kolundan çekip yere düşürerek yapılan bir temel teknik.

Explanation:

四 (shi[1]) "four (number)" + 方 ([2]) "direction, side" + 投げ (nage) "throw, thrower". Four-direction throw. One of the fundamental techniques in which the opponent is pulled down by the arm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-