İçeriğe geç

Terim:

shihō giri

Kanji:

四方斬り

Hiragana:

ÇÇJ しほうぎり

Açıklama:

四方 (shihō) "dört yön" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Dört yönde kesiş yapma.

Explanation:

四方 (shihō) "four direction" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Cutting in four directions.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-