İçeriğe geç

Terim:

shidōin

Kanji:

指導員

Hiragana:

ÇÇÇ しどういん

Açıklama:

指導 (shidō) "rehberlik, liderlik" + 員 (-in) "mensup olma belirten sonek". Eğitmen, kılavuz. Orta seviye hocalar için kullanılan ünvandır.

Explanation:

指導 (shidō) "guidance, leadership" + 員 (-in) "suffix that denotes being a member". Instructor, coach. Applied to middle level teachers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shidōhojoin

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

fuku shidōin