İçeriğe geç

Terim:

shidō[2]

Kanji:

指導

Hiragana:

ÇÇ しどう

Açıklama:

指 (shi[8]) "parmak, parmakla gösterme, işaret etme" + 導 ([4]) "yönlendirme, yöneltme". Rehberlik, liderlik.

Explanation:

指 (shi[8]) "finger, pointing, out" + 導 ([4]) "leading, directing". Guidance, leadership.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shidōhojoin, shidōin, shidōsha