İçeriğe geç

Terim:

shidachi

Kanji:

受太刀

Hiragana:

ÇÇÇ したち

Açıklama:

受 (shi[5]) "alma, kabul etme" + 太刀 (tachi[1]) "kılıç". Alan kılıç. Savaş sanatlarında, kılıçlı çalışmalarda, uchidachi'den (eğitim amaçlı olarak saldırı yapan kişi) daha az kıdemli olup onun atağıyla teknik çalışan kişi. Kıdemli olan (uchidachi) öğretmen rolünde, atağı karşılayan (shidachi) ise öğrenci rolündedir.

Explanation:

受 (shi[5]) "receiving, accepting" + 太刀 (tachi[1]) "sword". The receiving sword. In swordsmanship, the person who is being attacked by a senior for educational purposes during paired practices. The senior (uchidachi) takes the role of teacher and the receiver of the attack (shidachi) is the student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchidachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-