İçeriğe geç

Terim:

shi[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Dört (sayı).

Explanation:

Four (number).

Not:

"Ölüm" anlamındaki 死 (shi) kelimesi ile "dört" anlamındaki 四 (shi veya yon) kelimeleri eşseslidir. Bu sebeple Japonlar bazı terimlerde shi yerine yon demeyi tercih etmiştir. Bu kanjinin bir diğer Japonca okunuşu yo'dur.

Note:

"Death" 死 (shi) and "four" 四 (shi or yon) are homophones in Japanese. So, Japanese prefered to use yon in some namings. Another Japanese reading of this kanji is yo.

İlgili Terim | Related Terms:

yon

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shihō nage, shihan, shikaku[1], shihōgiri, budō shikai, ichigan nisoku santan shiriki, ichirei shikon sangen hachiriki, shiko dachi