İçeriğe geç

Terim:

shakutaku

Kanji:

尺沢

Hiragana:

ÇÇ しゃくたく

Açıklama:

尺 (shaku) "önkol uzunluğu (yak. 30 cm)" + 沢 (taku) "bataklık". Dirseğin iç tarafındaki baskı noktası.

Explanation:

尺 (shaku) "length of a forearm (approx. 30 cm)" + 沢 (taku) "swamp". The pressure point inside the elbow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-