İçeriğe geç

Terim:

sente

Kanji:

先手

Hiragana:

ÇJ せんて

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 手 (te[1]) "el, metot". İnisiyatife sahip olma, yönlendirici ve avantajlı durumda olma.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 手 (te[1]) "hand, method". Having the initiative. Being the leading and advantageous hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-