İçeriğe geç

Terim:

sen sen no sen

Kanji:

先先の先

Hiragana:

ÇÇÇ せんせんのせん

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin saldırı yapma niyetini fark edip o saldırıya başlamadan saldırı yapma. Rakibin saldırma niyetine saldırı yapma.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Recognizing the uke's intention to attack and attacking before uke starts to attack. Attacking the intention of attack of the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

sen no sen, go no sen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-