İçeriğe geç

Terim:

sen no sen

Kanji:

先の先

Hiragana:

ÇÇ せんのせん

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin atağıyla aynı anda savunma hamlesine başlama.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". This concept is explained in two different ways as attacking at the same time as the opponent's attack and attacking before the opponent's attack.

Not:

Bu kavram rakibin atağı ile aynı anda atak yapmak ve rakibin atağından önce atak yapmak olarak 2 farklı şekilde açıklanmaktadır.

Note:

This concept is explained in two different ways as attacking at the same time as the opponent's attack and attacking before the opponent's attack.

İlgili Terim | Related Terms:

go no sen, sen sen no sen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sen sen no sen