İçeriğe geç

Terim:

seiza

Kanji:

正座

Hiragana:

ÇÇ せいざ

Açıklama:

正 (sei[1]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Kalçanın topukların üstüne geldiği ve ayak üstülerinin yere geldiği diz üstü oturuş.

Explanation:

正 (sei[1]) "straight, direct, right, proper" + 座 (za) "sitting, seat". A knee sitting where the buttocks come over the heels and the soles face up.

Not:

Seiza oturuşun resmî, dinî, törensel durumlar için standart oturma biçimi haline gelmesi Meiji dönemi (19. yüzyıl) civarında olmuştur. Bugün seiza olarak bilinen biçime eskiden kiza (跪座) veya tanza (端坐, "dik oturuş") denirmiş. Seiza oturuşun yaygınlaşması, zemin malzemesi olarak tatami kullanımının yaygınlaşması ile paraleldir.

Note:

The standardisation of seiza in official, religious and ceremonial context was around the Meiji period (19th century). The position that is known today as seiza was called kiza (跪座) or tanza (端坐, "upright sitting") before. The spread of seiza was parallel to the spread of tatami as an ground material.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki no seiza hō, seiza rei