İçeriğe geç

Terim:

seitei gata

Kanji:

制定型

Hiragana:

ÇÇJ せいていがた

Açıklama:

制定 (seitei) "kurum, müessese" + 型 (kata[3]) "model, form, şekil". Otorite tarafından temel kabul edilen katalar.

Explanation:

制定 (seitei) "institution, establishment" + 型 (kata[3]) "model, form, shape". Katas considered essential by the authority.

Not:

Aikidōyla yakından ilgili olan jōdō, iaidō gibi sanatlarda bulunan bir kavramdır.

Note:

This concept is present in arts such as iaidō, jōdō, which are related to aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-