İçeriğe geç

Terim:

sanpō

Kanji:

三方

Hiragana:

ÇÇ さんぽ

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf". Üç yöne kesiş veya adımlama.

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 方 ([2]) "direction, side". Cutting or stepping in three directions.

Not:

Genelde Nishio Aikidō'da kullanılan bir terimdir.

Note:

Mostly used in Nishio Aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-