İçeriğe geç

Terim:

sankyō

Kanji:

三教

Hiragana:

ÇÇ さんきょう

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Temel tekniklerden üçüncüsü

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". Third of the basic techniques.

Not:

Sankajō, kote hineri veya shibori kime de denir.

Note:

Also called sankajō, kote hineri or shibori kime.

İlgili Terim | Related Terms:

sankajō, kote hineri, shibori kime

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-