İçeriğe geç

Terim:

sangen

Kanji:

三元

Hiragana:

ÇÇ さんげん

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 元 (gen) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep". Şintō inancında evrenin yapısının 3 temeli, 3 boyutu; chi (地 "yer"), ten (天 "gök") ve jin (人 "insan").

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 元 (gen) "head, foundation, basis, principle, cause". In Shintō belief, the 3 fundamentals, the 3 dimensions in the structure of the universe; chi (地 "earth"), ten (天 "sky, heaven"), and jin (人 "man").

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chi[1], ten[1], jin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki