İçeriğe geç

Terim:

samurai

Kanji:

Hiragana:

ÇÇ もとだち

Açıklama:

Klasik Japon askeri sınıflarından biri ve bu sınıfa mensup asker.

Explanation:

One of the Japanese military classes and a soldier from that class.

Not:

"Hizmet etmek" anlamındaki 侍ふ (saburafu) fiilinden. Samurai kelimesini ilk kullanan kişi, 12. asırda yaşamış komutan Minamoto Yoritomo'dur. (Beş Çember Kitabı (2017, İstanbul), s.19, çev. Erdal Küçükyalçın)

Note:

From the verb 侍ふ (saburafu), which means "to serve". The first one to use the word samurai is the 12th century general Minamoto Yoritomo. (Beş Çember Kitabı (2017, İstanbul), p.19, trans. Erdal Küçükyalçın)

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, musha, bushi, bujin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-